CENNIK

Ilość dniCenaIlość dniCena
135 zł16100 zł
235 zł17105 zł
335 zł18110 zł
440 zł19115 zł
545 zł20120 zł
650 zł21125 zł
755 zł22130 zł
860 zł23135 zł
965 zł24140 zł
1070 zł25145 zł
1175 zł26150 zł
1280 zł27155 zł
1385 zł28160 zł
1490 zł29165 zł
1595 zł30170 zł

projekt i wykonanie: Artur Solmiński

Parking przy lotnisku Regulamin


Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje sie do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

1. Cena za pozostawienie pojazdu na parkingu podana jest w cenniku opłat za parkowanie.

2. Opłata za parkowanie jest uiszczana gotówką w dniu wjazdu na parking.

3. Opłata parkingowa liczona jest za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny postoju pojazdu.

4. Nie zwracamy opłaty za parkowanie niewykorzystane lub krótsze od zarezerwowanego.

5. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.

6. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania sie do tego punktu.

7. Osoba oddająca samochód na parking ma obowiązek okazać obsłudze parkingu wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym.

8. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.

9. Na żądanie pracownika Klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

10. W przypadku zgubienia kluczyków błędnego zamknięcia ich wewnętrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogły być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

11. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.
Za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu w wypadku, gdy pojazd nie został zamknięty parking nie odpowiada.

12. Na terenie Parkingu obowiązuje:
- bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów.
- zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

13. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania, za które odpowiada osoba kierująca pojazdem, należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu.

15. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.

16. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrzżdzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

17. Parking Arkadia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej (gradobicia, burze, wichury, itp) oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

18. Obsługa parkingu nie zabiera kluczyków od samochodów pozostawionych na parkingu.